Investeringer

Solcellepark
En solcellepark består af rigtig mange solcelleanlæg, som består af mange solcellepaneler, der er opbygget af solceller. En solcelle består af en diode, som omdanner lysenergi til elektrisk energi, som kan bruges til allen slags apparater. Solceller omdanner selvfølgelig solens stråler til energi via den fotovoltaiske effekt. Da det er solens stråler, der er tale om, giver det bedst mening at bygge en solcellepark steder, som får meget sol. Derfor ser man heller ikke de helt store solcelleparker i Danmark, om end der er nogle mindre. Og der er også rigtig mange husejere, der har erhvervet sig solcelleanlæg.

Solcelleparker er en rigtig smart løsning. Den elektriske energi bliver ført direkte ind på elnettet, hvor borgere kan benytte sig af den. De dage, hvor solen ikke ses så meget, vil elnettet køre almindeligt, så borgerne stadig har elektricitet. De dage hvor der til gengæld bliver dannet rigtig meget energi fra solen, er der flere huse, der kan benytte sig af det. Man søger stadig at finde en metode, hvorpå man kan lagre solenergi, så det ikke bare går til spilde på højt belyste dage.

Efterspørgslen på solcelleparker fra Obton er steget de seneste de år, og det har indebåret en stor interesse for solenergi aktier. Dette er de til dels på grund af, at vores naturressourcer langsomt forsvinder, så vi skal finde nye metoder, så verden kan fortsætte normalt. Derudover så er klimaforandringerne også en rigtig stor faktor. Solenergi er nemlig grøn energi, som derved ikke tilføjer noget til globalopvarmning, der en del udbydere af solcelleparker og en af de store er Obton i uk og Obton i italien, hvor der begge steder er store solcelleparker enten i gang, eller på vej.

Investeringsselskab
Et investeringsselskab er et selskab, som placere indskudte penge i forskellige aktier, obligationer og ejendomme, som forhåbentlig kommer ud med et godt afkast. De indskudte penge er fra aktionærer, som der på en måde køber sig en andel af virksomheden. Det er disse penge, som investeringsselskabet investere.

Det kan godt være en fordel at benytte sig af et investeringsselskab. Mange tænker nok, at investeringer er noget, man selv kan klare. Men ved at vælge et investeringsselskab er man sikret, at der sidder eksperter, som har fuldstændig styr på investeringsverden. Dette gør, at du kan føle dig mere sikre i dine valg, således at du kan forvente det højest mulige afkas af din aktie investering

Fondsmæglerselskab
Et fondsmæglerselskab er et aktieselskab, som blandt andet varetager kunders interesser, når det kommer til køb og salg af værdipapir mm.. Handlen sker på fondsbørser, hvor du også varetager andre opgaver, som tidligere var forbeholdt banker og sparkasser. Dog må fondsmæglerselskaber ikke yde lån eller lignende.

Det kan være en rigtig god idé at gå til et fondsmæglerselskab, hvis man ikke er en haj til investeringer. Her er man nemlig sikret, at der sidder eksperter og hjælper en, så man får den bedste mulige service, og derved et godt afkast.

Kommanditselskab
Kommanditselskab er et specielt form for selskab, som består af minimum to forskellige selskabsformer. Et kommanditselskab består af to typer deltagere: en eller flere komplementarer og en eller flere kommanditister.

Komplementaren hæfter personligt, og hæfter derfor for hele virksomhedens gæld, hvad end denne måtte være. Kommanditister hæfter derimod kun for de beløb, som de har indskudt i virksomheden – hvis de har indskudt 1 million, hæfter de for denne.

En af fordelene ved at anvende et kommanditselskab kan være, at det ikke er selvstændigt skattepligtigt. Dette gør at overskud eller underskud går direkte ind på ejerens selvangivelse, hvilket kan være en fordel, hvis selskabet kommer ud i et underskud, da dette så kan fratrækkes i ejerens øvrige indtægter.

Investering i el invest
De seneste år er det blevet meget populært at investere i energi. I dag er det blevet muligt at investere i el, hvor man vil opleve et relativt stort afkast. Historien med investering af el har vist, at der i gennemsnit er et afkast på 7% om året, hvilket må siges at være gunstig for alle slags investorer.

Det smarte ved investering i el invest er, at afkastet er uafhængigt af aktie- og obligationsmarkedet, så selvom dette falder, så vil man stadig få afkast, da alle mennesker har brug for el. Derfor kan der også skabes afkast, både når el-priserne stiger eller falder. Det er en relativ lav risikovurdering, men der er selvfølgelig altid en risiko, når man investere sine penge. Derfor er det også vigtigt, at man har de rigtige partner, som al invest eller obton på hånden, så man sørger for, at der bliver taget ordentlig hånd om sine investeringer.

Solceller
En solcelle består af en diode, som transducer lysenergi om til elektrisk energi. Solcellers anvendelseshensigt er oftest alle bølgelængder fra solen. Derfor er det også vigtigt, når man skal placere solceller på fx et tag, at man sørger for, at de kommer til at være i solen længst muligt, så man kan få det største udbytte.

Rigtig mange husejere rundt i landet har valgt at få solceller, samt at man også ser flere solcelleanlæg til erhverv. En af grundende er jo helt sikkert, at man producerer sin egen strøm. Nogle dage produceres der for meget, som elselskabet køber, og andre dage, når der er lidt sol, køber man fra elselskabet. Man siger, at man som hovedregel har tjent solceller ind efter 8-10 år, så det kan godt betale sig over det lange løb.

Udover at man gør sig selv en tjeneste, så er det også en rigtig god investering for hele verden. Solenergi er nemlig grønenergi, og dermed godt for miljøet, da det ikke tilføjer noget til globalopvarmning.

Topskat
Topskat er en del af det danske skattesystem, som ca. 10 % af alle skatteyder betaler. Topskatten ligger på 15%, som betales af den indkomst, der overstiger 467.300 kr. Dette tal blev reduceret så sent som i 2016, da ”det skrå skatteloft” ellers vil blive overskredet. Topskatten blev indført med skattereformen i 1993, og blev taget i kraft i 1994. Siden oprindelsen har topskatten ikke ændret sig meget. Den er dog gået fra 12.5% til 15%.

Topskatten er en måde, hvorpå man sikre sig, at de mere velhavende bidrager med mere til samfundet, end dem der har mindre. Dette sikre, at alle har mulighed for fri sygehjælp mm. Dette er smart, da det gør alle lige for samfundet, da alle har de samme muligheder for hjælp.

Skattefradrag
Et skattefradrag er et beløb, som trækkes fra personindkomsten skattefrit. Der findes flere forskellige slags skattefradrag: personfradrag, kørselsfradrag, håndværkerfradrag, momsfradrag, virksomhedsskatteordningen og mange flere.

Personfradraget er et fradrag på 42.000 kroner, som trækked fra lønnen, inden man skal betale A-skat. Det er et fradrag, som alle over 18 år er berettiget til. Kørselsfradrag er derimod kun berettiget nogle. Kørselsfradraget er kompensation til folk, som kører langt for arbejde. Man skal minimum have 12 kilometer til arbejde for at være berettiget. Herefter bliver fradraget beregnet efter, hvor langt man har, og hvor ofte man kører turen. For at finde ud af hvilke fradrag du er berettet, kan du tjekke beregn fradrag eller skat.dk.

Udbytteaktier
Når man køber aktier i et selskab, så er man i realiteten medejer i selskabet. Man køber sig ind i et firma med den formodning om, at man vil tjene nogle penge, da selskabet gør det godt. Udbytteaktier er altså aktier, der giver et vist udbytte hvert år, når selskabet er i overskud.

Hvor stort udbyttet er hvert år afhænger er selskabet overskud, samt dividend yeild, som er forskellig fra land til land. Ved europæiske selskaber ligger denne i gennemsnit på 3,3, hvor den ved amerikanske selskaber ligger på 1,9 i gennemsnit.

Det kan være en rigtig god idé at investere i udbytteaktier. Det er en forholdsvis sikker måder at investere sine penge på, og der kommer et afkast hvert år. Dog skal man jo altid være opmærksom på risikoen, som man altid findes, når man investere penge.

Statsobligationer
Obligationer er et gældsbrev, som bruges til forskellige investeringer. En obligation er et lån til den, der udsteder obligationen. Så når staten udsteder statsobligationer, får staten penge i kassen. De danske statsobligationer bliver solgt på Københavns Fondsbørs.

Der findes flere forskellige obligationer, men statsobligationer er en af de mest stabile former for obligationer, og derfor er risikoen ved at investere i disse også lavere, end ved fx virksomhedsobligationer. Det kan godt være en stor fordel at investere i obligationer, da det er en forholdsvis sikker måde at investere penge på. Med alle investeringer er der så selvfølgelig en risici, som man skal være opmærksom, men hvis man gerne vil investere så er statsobligationer et godt valg.

Udlejningsejendomme
Der findes mange forskellige typer, hvorpå man kan erhverve sig ejendomme i Danmark som ejendomsinvestering , og en af dem er via udlejningsejendomme. Udlejningsejendomme er ejendomme, som navnet siger, der udlejes. Dette kan både være huse, værelser, lejligheder mm. Der findes udlejningsejendomme i stort set alle byer i Danmark, hvilket er smart, så man ikke skal købe, når man vil flytte.

Typisk når man lejer en ejendom skal man ligge et depositum/indskud, som kan varierer meget i beløb alt efter udlejer. Desuden kan der også være nogle forskellige krav og regler. Man ser fx i mange i studiebyer, at man skal være studerende for at kunne leje hos bestemte udlejere. Der findes slevfølgelig også mange steder, hvor dette ikke er tilfældet. Desuden er der ofte også regler om rygning, kæledyr, larm mm. Dette er selvfølgelig altid noget, man bliver sat ind i ved lejekontrakten, så begge parter har en fuld forståelse for aftalen.